Serpentis
Image default
Zakelijke dienstverlening

Innovatief en verantwoord machinaal bestraten

Door een uitvinding van Nederlandse bodem is het mogelijk om met behulp van machines te bestraten. Deze uitvinding heeft gezorgd voor een heuse revolutie binnen de stratenmakerij. Het belang van een gezonde werkomgeving voor medewerkers is een van de speerpunten binnen RoadPrinter en machinaal bestraten is daarom een zeer welkome uitvinding geweest. Machinaal bestraten verlaagt de werklast van stratenmakers. Het is lichamelijk minder zwaar omdat de machines de stenen leggen in plaats van de stratenmakers. Dit is ook meteen in lijn met de Arbo wetgeving die grenzen stelt aan wat er van de stratenmakers gevraagd mag worden.

Duurzaam bestraten met RoadPrinter

Door gebruik te maken van machinaal bestraten en het inzetten van de RoadPrinter ECO is deze wijze van bestraten ook meteen een stuk meer duurzaam dan voorheen. De RoadPrinter ECO maakt het mogelijk om bij herbestraten de originele stenen weer te leggen. De Arbo regelgeving maakte dit namelijk onmogelijk omdat oudere materialen vaak zwaarder zijn en daarmee te zwaar om mee te mogen werken bij handmatig straten. Nieuwe materialen die lichter van gewicht zijn kwamen daarom in de plaats van de originele stenen wat het geheel een meer moderne uitstraling gaf. Door het opnieuw leggen van de oorspronkelijke materialen blijft het straatbeeld hetzelfde. Ook hoeven er geen nieuwe materialen te worden geproduceerd en aangekocht, een voordeel voor het milieu en de portemonnee.

Verdwijnt de stratenmaker dan nu uit het straatbeeld?

Nee, daar hoeft men niet voor te vrezen. Machinaal bestraten is vooralsnog niet overal mogelijk. Daarnaast moeten de machines worden aangestuurd en kunnen zij niet alles zelfstandig. Machinaal bestraten maakt de werkzaamheden van stratenmakers dus juist meer afwisselend en uitdagend aangezien zij nu werken binnen verantwoorde grenzen. Waar stratenmakers vroeger veel te kampen hadden met arbeidsongeschiktheid vanwege het zware werk is de werklast nu dusdanig beperkt dat dit niet meer aan de orde is. Het imago van het vak is daarmee dus juist een stuk beter geworden.

https://www.roadprinter.nl/