Serpentis
Image default
Bedrijven

Transformatoren worden veelvuldig gebruikt

Wat is een transformator?

Een transformator wordt gebruikt om een spanning en of een stroom om te zetten in een andere waarde. Dat kan een hogere of lagere waarde zijn dan waarop de transformator is aangesloten. Tijdens de omzetting mag hij niet te veel elektrische energie verliezen. Hij kan dus een hoge wisselspanning omzetten in een lagere of andersom waarbij de verliezen laag blijven. Het is een wisselstroomtoestel die niet op gelijkstroom zal werken.

De werking van een transformator.

Een transformator werkt met twee spoelen. Dat is de primaire en secundaire spoel. De spoelen zijn met elkaar verbonden door middel van een stalen gelamelleerde stalen kern. Op de primaire spoel wordt de ingaande wisselspanning aangesloten. Door de wisselende spanning wordt in de primaire spoel een wisselend magnetisch veld opgewekt. Omdat de spoelen door de metalen kern met elkaar zijn verbonden, wordt er in de secundaire spoel ook een wisselend magnetisch veld veroorzaakt. Door dat wisselende magnetische veld in de secundaire spoel van de transformator wordt er in de secundaire spoel een inductiespanning opgewekt.

De opgewekte spanning van een transformator.

De grootte van de inductiespanning zal afhangen van het aantal windingen van de secundaire spoel, de windingen van de primaire spoel en de aangesloten spanning. De spanning die je per winding hebt op de primaire spoel heb je ook op de secundaire. Is dus het aantal windingen van de secundaire spoel de helft van de primaire dan zal ook de spanning de helft zijn van de aangesloten spanning. De spanning per winding blijft primair en secundair praktisch aan elkaar gelijk als we verliezen kunnen verwaarlozen.

Waar worden transformatoren gebruikt?

Transformatoren kunt u overal tegenkomen. Er zijn er die slechts enkele mm groot zijn en de grotere kunnen zelfs wel enkele honderden kilo’s wegen. De zwaardere kunnen grote vermogens leveren van honderden kilowatts of zelfs megawatts. De gewone transformatoren zijn vaak te vinden in elektrische apparaten waar de spanning terug moet worden getransformeerd van 130 Volt naar bijvoorbeeld 12 Volt. In veel elektrische apparaten worden de opgewekte wisselspanningen, nadat ze in grootte zijn omgezet, ook nog eens omgezet in een gelijkspanning. Dat wordt met een gelijkrichter gedaan. Dat is vooral in de elektronicatechniek het geval. In een elektriciteitscentrale wordt de opgewekte spanning omhoog getransformeerd om de verliezen tijdens het transport zo laag mogelijk te houden.