Serpentis
Image default
Aanbiedingen

Uw handleiding voor Microsoft Sharepoint

Wat staat er op een Microsoft SharePoint site?

In Office 365 kunt u een site maken vanaf de Microsoft SharePoint startpagina. SharePoint wordt door organisaties gebruikt om websites te maken. Als u een Office 365-groep maakt in Outlook Online of Office 365 krijgt ook een SharePoint teamsite. Als u in SharePoint Server zit, kunt u een teamsite of een aantal andere typen sites maken. De sites kunt u gebruiken als een plek om informatie te bewaren, te delen of te openen en te organiseren, vanaf een willekeurig apparaat. Het enige dat u nodig hebt is een webbrowser, zoals Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox. Download de mobiele SharePoint-app om verbonden te blijven via uw mobiele apparaten.

Hieronder een aantal dingen die u direct met Microsoft SharePoint kunt doen

 • u kunt bestanden uploaden naar uw SharePoint-documentbibliotheek, en u kunt deze dan overal  openen
 • vanaf uw computer kunt u bestanden naar uw documentbibliotheek slepen.
 • gebruikt u Microsoft Edge, dan kunt u bestanden of mappen uploaden.
 • van het geopende menu kunt u schermafbeeldingen uploaden in een documentbibliotheek.
 • met de knop uploaden is de documentbibliotheek gemarkeerd
 • door in Microsoft SharePoint Server 2013 op Nieuw document te klikken kunt u bladeren naar een bestand. Wellicht moet u eerst op bestaand bestand uploaden klikken, dit is afhankelijk van hoe Microsoft SharePoint is geconfigureerd
 • u kunt een document in een documentbibliotheek openen
 • u kunt op het document waaraan u wilt werken klikken, om het te openen. Het document wordt in Office Online geopend. Als de toepassing op uw computer is geïnstalleerd en u deze wilt gebruiken, klikt u op Document bewerken > Bewerken in <naam van toepassing
 • vanuit SharePoint-bibliotheek wordt Word-document geopend met bewerken in Word gemarkeerd
 • u kunt tegelijkertijd met anderen aan hetzelfde document werken
 • om het document te openen waaraan u wilt werken klik u in een documentbibliotheek op het document. Het wordt geopend in Office Online. Het aantal personen dat het document op dit moment bewerkt, wordt rechts bovenaan het document weergegeven.
 • u kunt zien wie een document bewerkt in het Vervolgkeuzedialoogvenster  

Snelmenu voor documentbibliotheek met versiegeschiedenis gemarkeerd

Voor SharePoint Server-versies klikt u op het beletselteken (…) naast het bestand, waarna u in het dialoogvenster nogmaals op het beletselteken (…) klikt om het menu te openen of het document selecteert en op Versiegeschiedenis op het tabblad Bestanden klikt.

Het tabblad Bestand met Versiegeschiedenis gemarkeerd

Het lint en tabblad Bestanden van SharePoint Server

Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie.

Klikken op nieuwe koppeling met Lijst gemarkeerd

Als u een lijst of bibliotheek wilt toevoegen voor SharePoint Server-versies van SharePoint, klikt u op Instellingen  Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klikt u vervolgens op Een app toevoegen.

een app toevoegen (lijst, bibliotheek)

Zie Een lijst maken in SharePoint of Een documentbibliotheek maken in SharePoint voor meer informatie.

Wilt u echt hulp met het gebruik van Sharepoint? Volg dan een Microsoft Sharepoint training bij TailorIT

https://www.tailorit.nl/trainingen/